เกี่ยวกับเรา

Lalia Mascot

ภารกิจของ Lalia คือการสร้างโลกที่เชื่อมโยงถึงกันมากขึ้นโดยทำให้ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถบรรลุเป้าหมายได้

เราช่วยให้ผู้เรียนรับผิดชอบการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมภาษาอังกฤษที่ขับเคลื่อนด้วยความสนใจ ซึ่งได้มาจากเนื้อหาที่เราพบในชีวิตประจำวันของเรา

ทำหน้าที่เป็นกิจกรรมขนาดเล็กที่รวบรวมการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในเนื้อหา เส้นทางการเรียนรู้ของเราจะทลายอุปสรรคเพื่อให้การเรียนรู้ภาษาสามารถเข้าถึงได้สำหรับทุกคน

พูดง่ายๆ เรากำลังทำให้การเรียนรู้สนุกยิ่งขึ้น