เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วย 

ธุรกิจ

ความเท่าเทียมทางสังคม

การศึกษา

ความบันเทิง

การเมือง

ค้นพบกิจกรรมภาษาอังกฤษผ่านเนื้อหาที่คุณสนใจไปกับ Lalia Learn

เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วย 

ธุรกิจ

ความเท่าเทียมทางสังคม

การศึกษา

ความบันเทิง

การเมือง

ค้นพบกิจกรรมภาษาอังกฤษผ่านเนื้อหาที่คุณสนใจไปกับ Lalia Learn

Lalia Learn คืออะไร ?

ผู้ให้บริการประสบการณ์การเรียนรู้ซึ่งออกแบบมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ

Lalia Learn มอบความยืดหยุ่นในการออกแบบการเรียนรู้แก่คุณผ่านหัวข้อที่สนใจไปจนถึงประเภทของทักษะที่คุณต้องการฝึกฝน การเรียนรู้ที่สม่ำเสมอคือกุญแจสำคัญ และเราต้องการช่วยคุณสร้างนิสัยการเรียนรู้ที่ดี

เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ Lalia Learn อย่างไร ?

learn.lalia.com.sg

ค้นพบเนื้อหาที่คุณเพลิดเพลิน

Lalia ได้รวบรวมเนื้อหาที่คุณอาจสนใจ ตั้งแต่กีฬา การเมือง ไปจนถึงความบันเทิง เรามีทุกเนื้อหาครบสำหรับทุกคน ทุกๆข้อความที่คุณอ่านสามารถกลายเป็นสื่อการเรียนรู้ได้ ทำให้ความเป็นไปได้นั้นไม่มีที่สิ้นสุด!

Apple Worth 1 Trillion Dollars

Apple Worth 1 Trillion Dollars

99¥ for an apartment per month at IKEA

99¥ for an apartment per month at IKEA

South Korea fines Google $177 million for blocking Android customization

South Korea fines Google $177 million for blocking Android customization

South Koreans paying to sit and do nothing

South Koreans paying to sit and do nothing

Princess Mako begins her new life in New York

Princess Mako begins her new life in New York

Can China achieve a green Olympics?

Can China achieve a green Olympics?

Olympics were ‘symbol of global unity’

Olympics were ‘symbol of global unity’

Huawei CFO Meng Wanzhou return home in prisoner swap

Huawei CFO Meng Wanzhou return home in prisoner swap

As the sun began to set over the horizon, she stretched her arms and took a deep breath, determined to reach
reach
リーチ
her destination before nightfall. The road ahead was long and winding, but she knew that with perseverance and a little bit of luck, she would make it there on time.
In a world that's constantly changing, it's easy to get caught up in the latest trends and fads. But fundamentally
fundamentally
根本(こんぽん)(てき)
, it's important to stay true to yourself and your values. Don't let the noise of the world drown out your inner voice - let it guide you towards your true purpose.
Whether it's a simple weekend getaway or a months-long adventure, every trip has the potential to be transformative. And who knows - maybe your next journey will lead you to a revolutionary
revolutionary
革命(かくめい)(てき)
idea or a life-changing realization.
As she walked into the art museum, she couldn't help but feel impressed
impressed
印象(いんしょう)づける
by the vast array of paintings and sculptures on display. Each piece seemed to tell a different story, evoking a range of emotions that left her feeling both inspired and moved.
As society becomes more aware of the importance of diversity, it's crucial that we strive to create inclusive
inclusive
包括(ほうかつ)(てき)
environments. By embracing different perspectives and celebrating our differences, we can foster a sense of community and create a more welcoming world for all.
Traveling to new places is an enriching experience. It opens your mind to different cultures and ways of life, broadening your perspective. Even if it's just a short trip, the memories and knowledge gained can leave you feeling enriched
enriched
(ゆた)かにする
for years to come.

Reading

How many company/companies has/have achieved a market value of 1 trillion dollars before Apple?

Speaking

revolutionary

18

บทความที่อ่านแล้ว

346

ศัพท์ใหม่ที่อ่านแล้ว

22

กิจกรรมที่ทำแล้ว

Why Lalia Learn?

Image

เรียนตามเวลาที่คุณสะดวก

ความสม่ำเสมอคือหัวใจของการเรียนภาษาอังกฤษ

คุณสามารถเรียนผ่าน Lalia ได้ทุกเมื่อ ให้เราได้ช่วยคุณเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอแม้จะเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน!

Image

ประสบการณ์การเรียนรู้ในแบบของคุณโดยเฉพาะ

ทุกๆคนมีความต้องการเฉพาะตัว และเราเข้าใจสิ่งนี้

ด้วยเนื้อหาที่เราคัดสรรอย่างใส่ใจและกิจกรรมต่างๆที่ออกแบบมาอย่างดี เราต้องการให้คุณมั่นใจว่า แม้การเรียนรู้ของคุณจะท้าทายแต่ก็เป็นสิ่งที่คุณเพลิดเพลินเช่นกัน

Image

การพัฒนาทักษะแบบองค์รวม

การอ่าน การเขียน การฟัง และการพูดน่ะเหรอ? เราเตรียมพร้อมไว้ให้คุณทั้งหมดแล้ว

ทักษะทางภาษาไม่สามารถเรียนรู้แยกกันได้ การใช้ 1 เนื้อหาฝึกทักษะทั้งหมดจะช่วยให้คุณพัฒนาทักษะทางภาษาได้ดีและครอบคลุมขึ้น

น่าสนใจใช่ไหม?

เริ่มต้นการเรียนรู้ของคุณวันนี้เลย!

มาฟังกัน!

Lalia Photo

ติดต่อเรา